10 Kwi

Składniki mineralne

Składniki mineralne i witaminy występują w pokarmach w ilościach stosunkowo małych, co wcale nie znaczy, że rola ich w organizmie jest mała.
Przeciwnie, życie bez ich udziału nie jest możliwe, a niedobór pociąga za sobą ciężkie schorzenia.
Składników mineralnych w pożywieniu jest ogromna rozmaitość. Występują one bądź związane z białkami, tłuszczami i cukrowcami, bądź też jako związki nieorganiczne.
Przy ustalaniu wartości pożywienia bierzemy pod uwagę tylko zawartość takich składników mineralnych jak wapń, żelazo i czasem fosfor. Jeśli składniki te w naszym pożywieniu znajdują się w ilości wystarczającej mamy rękojmię, że nie zabraknie i innych składników mineralnych, jak np. sodu, potasu, magnezu, miedzi, chloru, fluoru itp. — których ilość w normalnym pożywieniu jest wystarczająca.
Głównymi źródłami składników mineralnych jest nabiał i produkty owocowo-warzywne. Mleko ma ogromne znaczenie w pożywieniu jako źródło wapnia, które jest najważniejszym składnikiem kości. Mleko odgrywa wielką rolę w żywieniu organizmów rosnących, a więc nieustannie rozbudowujących swój kościec.
W równie drobnych ilościach, jak składniki mineralne, w pożywieniu naszym występują witaminy. Witaminy są związkami organicznymi o budowie chemicznej bardzo różnorodnej i na ogół bardzo skomplikowanej. Wiele innych substancji pełni również, podobnie jak witaminy rolę bodźców i regulatorów przy przemianie materii; witaminami jednak nazywamy tylko te z nich, które wytwarzają się poza ustrojem ludzkim i muszą być do niego wniesione z pożywieniem.
Nauka poznała już dzisiaj wiele substancji chemicznych zaliczanych do grupy witamin. Liczne z nich otrzymujemy, już obecnie w produkcji syntetycznej. Podobnie jednak, jak przy ustalaniu wartości mineralnej pożywienia nie troszczymy się o obecność wszystkich witamin w pożywieniu, gdyż jeśli będą w nim te, których najłatwiej może zabraknąć, to mamy pewność, że znajdą się w pożywieniu wszystkie pozostałe. Dlatego nie bierzmy pod uwagę w naszych obliczeniach wszystkich witamin, lecz tylko cztery z nich, których rola została najdokładniej ustalona. Są to witamina A, czyli akseroftol, witamina B, czyli aneuryna, witamina PP, czyli niacyna, i witamina C, czyli kwas askorbinowy. Dotychczas dokładnie wyjaśniona jest rola tylko wyżej wymienionych witamin w ustroju i dla nich ustalone są normy dziennego zapotrzebowania organizmu.