9 Lip

Podstawowe składniki pożywienia

Assortment of fruits and vegetables

Aby wyżywienie człowieka było racjonalne, wszystkie składniki pożywienia, które są nieodzowne dla zdrowia i życia muszą znajdować się w ilościach odpowiednich. Żaden nie może być pominięty, ani też ilość żadnego z nich nie może spaść poniżej pewnej granicy.

Wszystkie podstawowe składniki naszego pożywienia dzielimy na 5 zasadniczych grup: 1) białka, 2) cukrowce, 3) tłuszcze, 4) witaminy, 5) składniki mineralne.

Do każdej z tych grup należą liczne i różnorodne związki chemiczne tego samego typu; do żadnej z nich nie należy wyłącznie … Czytaj dalej . . .

9 Lip

Pokarm = przemiana materii

Spożywane pokarmy muszą umożliwić naszemu organizmowi spełnienie następujących funkcji, związanych z przemianą materii.

1. Muszą dostarczyć energii niezbędnej do pracy narządów wewnętrznych, a także pracy wykonywanej przez mięśnie nie tylko podczas ciężkich wysiłków fizycznych, ale i podczas najprostszych codziennych czynności takich, jak siedzenie, chodzenie, mycie się, ubieranie się itp.
2. Muszą uzupełniać straty zachodzące w składnikach tkanek podczas ciągłej przemiany materii.

Jak z tego widzimy pokarm ulega w organizmie człowieka daleko posuniętym przeobrażeniem, które nazywamy przemianą materii, a zarazem zawiera … Czytaj dalej . . .

9 Cze

Wartość planowanego pożywienia

Aby uniknąć zjawiska niedoboru jednego ze składników hamujących całą przemianę materii, naukowcy — specjaliści w dziedzinie żywienia opracowali dla wszystkich składników pokarmowych dzienne normy, dzięki którym zawsze można skontrolować wartość planowanego pożywienia. Normy te muszą być dostosowane a) do wieku, b) do zawodu i trybu życia, c) do wagi konsumenta, gdyż przede wszystkim te czynniki wywierają decydujący wpływ na nasze potrzeby żywnościowe.

Oprócz tego na ilościowy i jakościowy dobór pokarmów wywierają wpływ: płeć, wiek, klimat i pora roku.

W pokarmach … Czytaj dalej . . .

1 Cze

Dzienne normy żywienia

Dzienna norma białka wynosi dla człowieka dorosłego 1 g na każdy kilogram wagi ciała. Np. przy przeciętnej wadze dorosłej kobiety, która wynosi 60 kg, dzienna racja białka wynosi 60 g.

Dzienna norma tłuszczu powinna być nieco niższa od dziennej normy białka i wynosić 0,8 g na każdy kilogram wagi ciała, czyli jeśli racja białka wynosi 60 g, racja tłuszczu winna wynosić 48 g.

Jeśli przyjmiemy, że przeciętne zapotrzebowanie kaloryczne mężczyzny wagi 75 kg wynosi 3 000 kalorii dziennie, a zapotrzebowanie … Czytaj dalej . . .