Podstawowe składniki pożywienia

Aby wyżywienie człowieka było racjonalne, wszystkie składniki pożywienia, które są nieodzowne dla zdrowia i życia muszą znajdować się w ilościach odpowiednich. Żaden nie może być pominięty, ani też ilość żadnego z nich nie może spaść poniżej pewnej granicy.

Wszystkie podstawowe składniki naszego pożywienia dzielimy na 5 zasadniczych grup: 1) białka, 2) cukrowce, 3) tłuszcze, 4) witaminy, 5) składniki mineralne.

Do każdej z tych grup należą liczne i różnorodne związki chemiczne tego samego typu; do żadnej z nich nie należy wyłącznie tylko jeden jakiś związek. Np. znamy wiele rodzajów białka: inne jest białko mleka zwane sernikiem lub kazeiną, a inne jest … Czytaj dalej . . .

Pokarm = przemiana materii

Spożywane pokarmy muszą umożliwić naszemu organizmowi spełnienie następujących funkcji, związanych z przemianą materii.

1. Muszą dostarczyć energii niezbędnej do pracy narządów wewnętrznych, a także pracy wykonywanej przez mięśnie nie tylko podczas ciężkich wysiłków fizycznych, ale i podczas najprostszych codziennych czynności takich, jak siedzenie, chodzenie, mycie się, ubieranie się itp.
2. Muszą uzupełniać straty zachodzące w składnikach tkanek podczas ciągłej przemiany materii.

Jak z tego widzimy pokarm ulega w organizmie człowieka daleko posuniętym przeobrażeniem, które nazywamy przemianą materii, a zarazem zawiera składniki, które tę przemianę wyzwaną i przeprowadzają.

Codzienne pożywienie powinno składać się z trzech lub więcej posiłków. Posiłki mogą składać … Czytaj dalej . . .

Wartość planowanego pożywienia

Aby uniknąć zjawiska niedoboru jednego ze składników hamujących całą przemianę materii, naukowcy — specjaliści w dziedzinie żywienia opracowali dla wszystkich składników pokarmowych dzienne normy, dzięki którym zawsze można skontrolować wartość planowanego pożywienia. Normy te muszą być dostosowane a) do wieku, b) do zawodu i trybu życia, c) do wagi konsumenta, gdyż przede wszystkim te czynniki wywierają decydujący wpływ na nasze potrzeby żywnościowe.

Oprócz tego na ilościowy i jakościowy dobór pokarmów wywierają wpływ: płeć, wiek, klimat i pora roku.

W pokarmach naszych ilościowo przeważa woda, której ilość w wielu warzywach, owocach, grzybach, wynosi ponad 90%. Nawet tak suche produkty spożywcze, jak … Czytaj dalej . . .

Dzienne normy żywienia

Dzienna norma białka wynosi dla człowieka dorosłego 1 g na każdy kilogram wagi ciała. Np. przy przeciętnej wadze dorosłej kobiety, która wynosi 60 kg, dzienna racja białka wynosi 60 g.

Dzienna norma tłuszczu powinna być nieco niższa od dziennej normy białka i wynosić 0,8 g na każdy kilogram wagi ciała, czyli jeśli racja białka wynosi 60 g, racja tłuszczu winna wynosić 48 g.

Jeśli przyjmiemy, że przeciętne zapotrzebowanie kaloryczne mężczyzny wagi 75 kg wynosi 3 000 kalorii dziennie, a zapotrzebowanie białkowe 75 g i zapotrzebowanie tłuszczów 60 g, to ilość kalorii dostarczona dziennie przez białka i tłuszcze wynosi:

75 g … Czytaj dalej . . .