2 Wrz

Żywność i jej jakość

Żywność i jej jakość

Bardzo trudno jest ustalić dla żywności takie kryteria jakości, które zostaną zaakceptowane przez wszystkich, gdyż oceny produktów spożywczych dokonują ludzie, którzy je spożywają. Jakość można określić właściwie na podstawie reakcji organizmu człowieka. Nowoczesne kryteria oceny jakości żywności uwzględniają zarówno reakcję ludzkiego organizmu, jak i zawartość składników odżywczych w produkcie. Całościowa ocena, na którą składa się wygląd produktu, zawartość substancji odżywczych, smak, zapach i trwałość jak również obraz krystalizacji, dotychczas nie była stosowana. Na wartość odżywczą produktów wpływa też zestaw poszczególnych posiłków. Dużą rolę odgrywają także wiek, temperament i skłonności konsumenta. Problemy te nadal badają Schmidt i Renzenbrink. Prawidłowe odżywianie jest sprawą indywidualną i bardzo ważną dla pracującego i myślącego człowieka. Pokarm ma nam dać siłę, wytrwałość i zdrowie.