1 Cze

Dzienne normy żywienia

Dzienna norma białka wynosi dla człowieka dorosłego 1 g na każdy kilogram wagi ciała. Np. przy przeciętnej wadze dorosłej kobiety, która wynosi 60 kg, dzienna racja białka wynosi 60 g.

Dzienna norma tłuszczu powinna być nieco niższa od dziennej normy białka i wynosić 0,8 g na każdy kilogram wagi ciała, czyli jeśli racja białka wynosi 60 g, racja tłuszczu winna wynosić 48 g.

Jeśli przyjmiemy, że przeciętne zapotrzebowanie kaloryczne mężczyzny wagi 75 kg wynosi 3 000 kalorii dziennie, a zapotrzebowanie białkowe 75 g i zapotrzebowanie tłuszczów 60 g, to ilość kalorii dostarczona dziennie przez białka i tłuszcze wynosi:

75 g białka X 4 = 300 kalorii
60 g tłuszczu X 9 = 540 kalorii
Razem 840 kalorii

Ponieważ zapotrzebowanie dzienne wynosi 3000 kalorii, a 840 kalorii pochodzi z białka i tłuszczu, więc (3000—840) — 2160 kalorii musi być pokryte z innych źródeł, a mianowicie dostarczą ich cukrowce, a przede wszystkim skrobia. Zważywszy, że wartość kaloryczna cukrowców wynosi 4 kalorie na 1 g — ilość cukrowców powinna wynosić 2160 : 4 = 540 g, czyli przeszło ½ kg. Stąd wniosek, że cukrowce są dla człowieka najważniejszym źródłem kalorii.

Cukrowce znajdują się w cukrze, słodyczach, mące i wyrobach z niej otrzymywanych, tj. pieczywie, kluskach oraz w kaszy, ziemniakach, strączkowych, słodkich owocach itd. Ponieważ cukier i słodycze nie są źródłami witamin ani składników mineralnych, zaś produkty zbożowe, zwłaszcza dokładnie oczyszczone, zawierają ich nieznaczne ilości i to nie w pełnym komplecie, przeto są produktami jednostronnymi i nie mogą zastąpić w pożywieniu produktów owocowo-warzywnych, gdyż w przeciwnym razie pożywienie byłoby niedostateczne pod względem witaminowym i mineralnym, a często także i białkowym.