9 Cze

Wartość planowanego pożywienia

Aby uniknąć zjawiska niedoboru jednego ze składników hamujących całą przemianę materii, naukowcy — specjaliści w dziedzinie żywienia opracowali dla wszystkich składników pokarmowych dzienne normy, dzięki którym zawsze można skontrolować wartość planowanego pożywienia. Normy te muszą być dostosowane a) do wieku, b) do zawodu i trybu życia, c) do wagi konsumenta, gdyż przede wszystkim te czynniki wywierają decydujący wpływ na nasze potrzeby żywnościowe.

Oprócz tego na ilościowy i jakościowy dobór pokarmów wywierają wpływ: płeć, wiek, klimat i pora roku.

W pokarmach naszych ilościowo przeważa woda, której ilość w wielu warzywach, owocach, grzybach, wynosi ponad 90%. Nawet tak suche produkty spożywcze, jak mąka, kasza, fasola, groch, susz owocowo-warzywny zawierają 10—14% wody. Im większa ilość wody w artykule spożywczym, tym procentowo mniejsza jest ilość innych składników.

Następnymi z kolei składnikami pokarmowymi znajdującymi się w artykułach żywnościowych w ilościach stosunkowo znacznych są białka, cukrowce i tłuszcze. Ilość tych składników w pożywieniu stanowi o jego wartości kalorycznej. Największą rolę pod tym względem odgrywa tłuszcz, którego 1 g dostarcza 9 dużych, tj. kilogramowych kalorii. Wartość kaloryczna białka i cukrowców Jest taka sama i wynosi 4 duże kalorie na 1 g. Pomimo że cukrowce mają mniejszą wartość kaloryczną niż tłuszcze, rola ich jako źródła energii jest większa, ponieważ ilościowo przeważają one w naszym pożywieniu.