10 Mar

Witaminy

Witaminy grupy B przeważnie występują w zespole, tak że wystarczająca ilość w pożywieniu jednej witaminy tej grupy daje nadzieję, że zapotrzebowanie organizmu zostanie pokryte. Witamina D poza tranem, masłem i jajami występuje w produktach w ilościach bardzo drobnych. Ogromna rola witaminy D w ustroju niemowlęcia i kobiety ciężarnej została stwierdzona, natomiast istnieją sprzeczne opinie, czy jest ona nieodzowna dla człowieka dorosłego w normalnym stanie fizjologicznym, dlatego też nie ma ustalonych norm tej witaminy dla dorosłych.

NORMY DZIENNEGO ZAPOTRZEBOWANIA WITAMIN (MINIMALNE)

 WITAMINY
A B1

w

mg

B2

w

mg

C

w

mg

PP

w

mg

D w Jedn. Międzyn.
Jedn.

Mię-

dzyn.

Wit. A w mg Karoten w mg
1 Człowiek dorosły
a) praca umiark. 3300 1 2 2 2 50 15
b) praca ciężka 3300 1 2 2,5 2 70 20 do 1000
c) praca b.ciężka 3300 1 2 3,0 2 100 25
2 Kobiety ciężarne (5—8 mies.) 6600 2 4 2,5 2 75 20 500-1000
3 Kobiety karmiące (do 7 mies.) 8300 2,5 5 3 2 100 25 500-1000
4 Dzieci
a) do 7 lat 3300 1 2 1 2 30-35 15 500-1000
b) od 7 do 14 lat 3300 1 2 1,5 2 50 15 500—1000
c) powyżej 14 lat 3300 1 2 1 2 50 15 500—1000

Z punktu widzenia ich własności fizycznych wszelkie witaminy dzielimy na: a) rozpuszczalne w wodzie, b) rozpuszczalne w tłuszczach.

Na ogół pokarmy roślinne bogatsze są w witaminy należące do pierwszej grupy, pokarmy zwierzęce zaś są lepszym źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Wyjątek mogą stanowić niektóre witaminy grupy B, które występują również w pokarmach zwierzęcych i są przeważnie związane z białkami. Dlatego w pożywieniu musi być zachowany odpowiedni stosunek artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Niektóre witaminy, zwłaszcza z grupy rozpuszczalnej w wodzie, łatwo ulegają procesowi utleniania. Po utlenieniu nie odgrywają w ustroju ludzkim właściwej roli. Do witamin najmniej odpornych na utlenianie należy witamina C i witamina B, czyli aneuryna.

Omówione zostało pięć najważniejszych grup składników występujących w pokarmach. Należy podkreślić, że na tym nie ogranicza się lista składników organicznych, warunkujących wartość pokarmową i smakową artykułów żywnościowych, których skład chemiczny jest bardzo złożony. Ponieważ różnią się one od siebie doborem i ilościowym stosunkiem najważniejszych składników, przeto rola ich i znaczenie w naszym pożywieniu nie są jednakowe.